pondělí 25. listopadu 2013

Do Měsíce


 ... aneb jak v DeltaGlideru doletět na měsíc

DG je skvělá mašina a zvládne to na jeden zátah — zatím takové stroje v reálu nemáme, ostatně, rozdíl ve výkonech si ukážeme někdy příště, až poletíme s "obyčejným" (a reálným) raketoplánem Atlantis k ISS.

Pokud se v některé části návodu budete nudit a čekat na další fázi, nezapomeňte, že si můžete zrychlit čas (klávesou T, až 100 000x, běžně používejte 10 nebo 100, při větších zrychleních zlobí autopilot (nesmí být v tu dobu zapnutý !))

Pokud budete mít problémy s nedostatkem paliva, vypněte si ve spouštěcím okně Orbiteru v záložce Parameters položku LimitedFuel — budete mít paliva na rozdávání. Nicméně: Pokud manévry provedete správně, palivo určitě stačí (zbyde vám 1 — 5% nádrže).

Začneme volbou scénáře Default Scenarios/Habana space port — z Havany se totiž na měsíc létá nejlépe (proč tam, sakra, nebyli Kubánci jako první :-)

na levém MFD máme Surface, na pravém nastavíme mapu (PravýShift+M) a vybereme cíl Měsíc (PShift+T, Moons/Moon (šipky), Enter)
zrychlíme čas (2x až 3x T) a počkáme na překrytí orbit DG (hypotetická, zatím stojíme) a Měsíce (žlutá) — ušetří nám to palivo při vyrovnávání orbitálních rovin DG a Měsíce na LEO (LowEarthOrbit (nízká orbitální dráha nad Zemí)). Na P_MFD by to nyní mělo vypadat asi takto
a nezapomeneme včas zpomalit čas :-) na normál (R podle potřeby)

klávesou F8 přepněte režim zobrazení na "Bez panelu" (aby byl lepší výhled a výhled na informace z autopilota)
může me startovat, ale aby to nebylo nudné, zkusíme si tentokrát vertikální start (říkal jsem vám, že DG je skvělý stroj):
klávesou L zapněte autopilota Horizontal_Level — bude udržovat DG v rovině (nad P_MFD bude nápis HLEVEL)
spustíme vznášecí motory (Num0) a nastavíme výkona na 10 (ukazatel Hovr vlevo nahoře)
DG začne pomalu stoupat, až dosáhnete výšky cca 100 m zapněte autopilota pro udržování výšky klávesou A (nápis HodlAlt na P-MFD)
zatáhneme podvozek (G)
nyní otočíme nos doleva (Num1) a nastavíme ho na 90 stupňů (kompas je nahoře). Na 90 zastavíme rotaci pomocí (Num5) (autopilot KillRot), případně doladíme pomocí Num1, Num3 (doleva, doprava) a Num5 (KillRot).
Pozn: program KillRot zruší program HLevel, ale to nevadí, protože už ho nebudeme potřebovat
můžeme vyrazit: Ctrl+NumPlus nastavíme výkon hlavního motoru na maximum
zrychlíme na cca 250 m/s, nyní už letíme a můžeme vypnout autopilota vznášení (A) a přepnout P-MFD na Orbit (PShift+O)
dál už to známe: letíme ve směru 90 a míříme na orbitu (viz popis dosažení orbity v článku "První let")
...
jsme na orbitě, pokud nemáme, tak nastavíme kruhovou dráhu (raději přidat v apogeu než brzdit v perigeu (palivo se hodí))
Parametry orbity nejsou kritické, já osobně jsem dopadl takto:


HUD si nastavíme na OrbitMode (2x H)
kdo není dítě štěstěny, bude muset srovnat rovinu orbity DG s Měsícem:
na L_MFD nastavíme AlignPlane (LShift+A) a cíl Měsíc: LShit+T, m, o, o, n, Enter
vzhledem k okolnostem našeho startu by odchylka (RInc na L-MFD) neměla být větší než 5 stupňů, kdo má víc, je nešika :-), 2 stupně jsou naprosto OK (protože ty jsem měl já :-)
letíme k uzlu AN nebo DN a podle toho nastavíme buď nos na AntiNormal ( ' ) nebo Normal ( ; ), když se rozsvítí "ENgageThrust ..." pustíme motor (NumPlus) a držíme dokud RInc neklesne k nule. Pokud přejedeme, můžeme pomocí brzdných trysek (NumMinus) provést korekci.Pokud bude RInc menší než 0,1 stupně, na Měsíc se už nějak dohrabeme.
paliva by mělo zbývat  okolo 30, jinak se na měsíc nedostaneme, resp. dostaneme, ale přistaneme asi trochu moc rychle :-)
a pojedeme s kopce (vlastně do kopce) — nastavíme dráhu pro kolizi s dráhou Měsíce:
na L_MFD dáme Transfer (LShift+X), nastavíme cíl (LShift+T, Moons/Moon, Enter), nastvíme mód HTO (HypoteticalTransferOrbit) a pomocí LShift-, LShift+ nastavíme čárkovanou dráhu (elipsa) tak, aby cca o 10% přesahovala dráhu měsíce. Bum, naskočí tam nějaké další čáry.


pomocí LShift< a LShift> natočíme elipsu tak, aby bílá čára (místo příletu na dráhu Měsíce) byla kousek za žlutou čárkovanou (pozice měsíce v tu dobu). Tj. budeme na místě schůzky trochu dříve než Měsíc :-). Přesnost není kritická, podle potřeby rychlost doladíme při přiblížení k Měsíci.

nastavíme nos dopředu ( [  ) a budeme čeka na okamžik zážehu — a nyní trochu matematiky: Položka Dv nám říká, o okolik musíme zvětšit svou rychlost, abychom se dostali na čárkovanou dráhu. Ale kdy začít? Motor by měl být zapnut v okolí zelené čárkované čáry (místo Te (e=eject)). Zbytek už je matematika: Máme-li Dv např. 3100 a víme že zrychlení DG je cca 15m/s2; budeme tedy muset zrychlovat asi 3100/15=207 sekund. Motor tedy zapneme 104 sec před Te. K tomu nám pomůže položka DTe (čas zbývající do Te)
pokud to přesně nedodržíme, svět se nezboří, ale přiměřená přesnost je žádoucí — nepřesnost znamená větší spotřebu paliva.
takže zapneme motor (Num+) a držíme dokud nedosáhneme požadované rychlosti — tj. dokud Dv neklesne k nule.
vypneme autopilota (Num5) a tím pádem budeme mít nost zhruba s měrem k Měsíci a uvidíme, jak k němu letíme
zrychlíme čas (T) postupně až na 10 000x (POZOR musí být vypnutý autopilot !!!, jinak se simulátor zjochne) a letíme a letíme
přibližně v polovině cesty se přepne reference HUDu z Earth na Sun, toho se nelekejte, prostě se vzdalujeme od země a klesá její gravitační vliv na naší loď.
přepneme referenci P_MFD na Měsíc (RShift+R, m, o, o, n, Enter). Ve vzdálenosti cca 20M (položka Rad na P_MFD) od Měsíce by měl HUD sám přepnout referenci za Sun na Moon.
Poznámka:
Pokud se takto (na cca 20M) nepřiblížíte k měsíci, je to moc špatné, asi někde bídně zhynete ve vesmíru :-)   — můžete zkusit přepnout HUD referenci ručně (CtrlR, m, o, o, n, Enter) a zabrzdit: ručně (Num1, 3 ... 2, 8 ... 5 ...) nastavit nos proti směru letu (na křížek na HUDu, ne na křížek v kolečku (!) ) a zapnout motory. Na P_MFD byste měli vidět, jak se mění orbita k Měsíci z hyperboly na elipsu. Pokud se nezdaří, jste vážně moc mimo. Sbohem ...
Blížíme se k měsíci a jsme v jeho moci (položka G dole na P_MFD je větší než 0,5). Pokud je periselénium (PeD na P_MFD) mezi 2k — 3k nemusíme nic dělat. Pokud je moc daleko, stačí přibrzdit, aby se přiblížilo. Pokud je moc blízko (kolize s měsícem) je nutno změnit trajektorii (přidání rychlosti by nemuselo pomoci): Nastavíme nos dopředu ( [ ), vypneme autopilota (Num5). Přepneme HUD na SRFCE (H), a otočímo nos doprava asi o 90 stupňů (dle stupnice HUDu). Zapneme motor (NumPlus) a sledujeme na pravém MFD, jak se trajektorie odklání od Měsíce — nastavíme PeD na cca 2k. Hotovo, odvrátili jsme srážku.
Před dosažením periselénia nastavíme nos dozadu ( ] ) a brzdíme, dokud se nedostaneme na přibližně kruhovou dráhu — není třeba moc to prožívat, protože stejně dráhu "rozhasíme" při následném otáčení orbitální roviny)
Nyní je potřeba upravit rovinu orbity tak, abycho létali nad základnou Brighton Beach (dále jen BB). Levý MFD přepneme na mapu (LShift+F1, LShift+M), zadáme cíl LShift+T, Spaceports/Brighton Beach, Enter.
Až budeme cca 90 stupňů před BB (položka DST na L_MFD) nastavíme  nos na AntiNormal (  '   (apostrof))  a  pustíme motor (NumPlus) dokud sinusovka neprotne BB (žlutý kroužek na mapě). Pokud jste zablodili a k Měsíci jste se přiblížili od jinud, budete možná nastavit nos na Normal — každopádně, cílem je upravit patřičně sinusovku:

nyní upravíme orbitu na kruhovou ve výšce cca 1800 km  - brzdit   1) v aposeléniu, 2) v periseléniu
a budeme přistávat paliva by mělo být okolo 12
Dokud budeme na osvětlené straně Měsíce, přepneme HUD do SRFCE (H) a nastavíme nos dopředu ( [ ), vypneme autopilota (Num5), otočíme loď do vodorovné polohy (Měsíc pod námi) (Num4, 6, ... 5) a zapneme autopilota HLEVEL (L). Asi 1000 km před BB (Dst na L_MFD) bychom měli mít rychlost cca 1600 m/s a výšku cca 60 — 100km (oba údaje jso na HUDu). Nahoře u kompasu vidíme trojúhelníček, který nám říká, kterým směrem je základna BB. Měla by být zhruba v směru letu, odchylka by neměla přesahovat 1 dílek (tj. 2 stupně)

asi 800 km před BB začneme brzdit (nos stále dopředu, NumMinus) po poklesu rychlosti na cca 600 m/s přestaneme brzdit a letíme dále až do vzdálenosti 120 km od BB. Cestou přepneme P_MFD do módu Surface (PShift+S) a hlídáme vertikální rychlost. Pokud přeleze -200 m/s pustíme vznášecí motory (Num0 přidat, NumTečka ubrat) a kontrolujeme vzdálenost i klesání.

Poznámka:
!!! Někde cestou k BB klesneme na méně než 1000m — zapneme výškového autopilota (A) a dále se soustředíme jen na vzdálenost a směr.

Od vzdálenosti 120 km postupně snižujeme rychlost až na cca 100 m/s, po přiblížení na 10 km sledujeme jak se zmenšuje vzdálenost a když se začne zvyšovat (tj. míjíme BB) zabrzdíme na nulu (stačí např. 5 m/s).
Otočíme nos směrem k BB (Num1, 3 ..., 5   (pomáhají šipky a trojúhelníček na kompasu))
zvýšíme trochu rychlost (10 — 50 m/s), RCS přepneme na LIN (Num/) a pomocí Num1 a Num3 doladíme směr vektoru rychlosti na BB. Podle potřeby zrychlujeme a brzdíme a měníme směr letu (čumák necháme jak je) a přiblížíme se k BB na cca 2km.

Poznámka:
POZOR, Zrychlovací motor je asi 5x silnější než brzdící, počítejte s tím, že 5sec zrychlení budete muset brzdit 25sec ! Zrychlujte opatrně!

Asi 2 km od BB si stiskem Ctrl+C vyžádáme přistávací plochu — po chvilce začnou na přidělené ploše blikat zelené šipky. Nyní je také vhodná chvíle pro vyklopení podvozku (G).
Vizuálně se přibližujeme k přidělené přistávací ploše. Kromě rychlosti horizontální (velikost (Num+, Num-) a směr (Num1, Num3)) řídíme také rychlost vertikální: vypneme výškového autopilota (Hovr by měl být 1.6, pokud není opatrně ho tak nastavte (Num0, Num.)). Jemné nastavení pak provádíme pomocí vertikálních trysek RCS (Num8 nahoru, Num2 dolu)
Jemné řízení rychlost vpřed/vzad provádíme také pomoci RCS (Num9 vzad, Num6 vpřed)

Poznámky:
  • Paliva není nazbyt, takže se moc neloudejte — napoprvé se vám celá cesta na Měsíc možná nepodaří právě zřejmě kvůli nedostatku paliva.
  • Napoprvé se nesnažte strefit přesně na střed plochy. Časem to zvládnete bez problémů i bez přístrojové podpory (zapíná se ShiftL, musí se nastavit frekvence radia (ShiftC) (frekvence padů najdete v informacích (CtrlI, Spaceports, BB, tabulka VTOL))
  • Po dosednutí (výška bude 2.57 m) vypněte vznášení (Num. držet) a pokud ještě máte puštěný HLevel tak i ten (L) protože jinak Vám bude DG po ploše "klouzat".
  • Po úspěšném přistání se doplní palivo na 100%. A můžet si to ze samé radosti zkusit ještě jednou: vzlet, oblet měsíce, přistání. :-)


Hodně štěstí při dobývání Měsíce
A někdy příště poletíme zpátky na Zemi.

(poslal orbiter 2004-05-6, 17:19:00)

Žádné komentáře:

Okomentovat

-------- Pouze komentáře, náměty, dotazy ----------

(Nesmysly, invektivy, reklamy atp. budu mazat)