pondělí 25. listopadu 2013

Letíme - první let do vesmíru


Pár poznámek na úvod:
 • Pokud okno simulátoru zavřete, aktuální stav se uloží do scénáře (Current State). Můžete tedy později pokračovat tam kde jste skončili, když vás někdo vyhnal od PC.
 • Sledujte svůj vektor rychlosti, je to životně důležitá informace (křížek v kroužku (předek), resp.křížek (zadek))
 • Používejte autopilota – zejména programy PROG (čumák dopředu "[") RETRO (čumák dozadu "]") aKillRot (zastavit rotaci Num5).

Spusťte Orbiter, zvolte misi CheckLists/Mission1_DG_to_ISS a leťte. Dobrodružné povahy můžouzkusit letět bez návodu – je to docela poučné (orbitální fyzika v praxi).

Pokud je někdo líný nebo netrpělivý číst anglický návod, má tady ode mě maličký dárek – dovolil jsem si popis této mise přeložit (Originál najdete v DOCOrbiter.pdf).

ORBITER User Manual © 2000-2003 Martin Schweiger(divoký překlad)
Mission1: Delta-glider to ISS

V této misi poletíme DeltaGliderem (dále jen DG)z ranveje 33 (směr 330°) z Kennedy Space Center aspojíme se ISS (International Space Station.

DG je připraven na ranveji. Posuňte panel kousek dolu (klávesou "šipka nahoru") abyste viděliranvej, ale nechte si v zorném poli panely displejů.

 • Váš start je naplánován na MJD=51983.6308 (Modified Julian Date, neboli MJD, je univerzální časOrbiteru a je zobrazen v pravém horním rohu obrazovky). Takže máte skoro 2 hodiny na seznámení s panelem DG :-) – ale nelekejte se, čas jde zrychlit. Levý displej je v modu Surface a ukazuje rychlost, výšku, atp. Pravý displej je v modu MAP a bílý křížek ukazuje vaší aktuální pozici (KSC). Orbitální trajektorie ISS je vyznačena žlutou křivkou, která se časem posunuje (země se pod "pevnou" dráhou ISS otáčí).
 • Klávesami T a R můžete zrychlovat a zpomalovat čas v rozmezí 0.1x až 10 000x. Rychlost časuidikuje hodnota "WRP" v pravém horním rohu obrazovky.
  Zrychlete čas, posuňte se ke startovacímu oknu (MJD=51983.6308) a zase ho zpomalte na reál (z pártisícin MDJ se nestřílí). Všimněte si, že dráha ISS protíná vaši pozici.
 • A jdeme na to.
  Spusťte motory (ctrl Num+) na 100% tahu (lze i myší pomocí táhel na panelu, případně plynem najoysticku). Na HUDu nebo na levém displeji sledujte rychlost. Až dosáhnete 100 m/s, zvedněte nos (nos letadla :-) pomocí joysticku nebo klávesy Num2 na úhel cca +10° (dle HUDu).
  A už letíme.
 • Pomocí klávesy G zatáhněte podvozek.
 • Pomocí Num6 nakloňte DG doprava (asi 45°)a zatočte na kurs 140° (kdyby klesal nos, zvedněte hopomocí Num2). Po dosažení 140° srovnejte náklon (Num4).
  Nyní nos nahoru na +70°.
 • Přibližně ve výšce 30km začne nos nekontrolovatelně klesat (kvůli snížení tlaku a poklesuaerodynamických sil) Aktivujet pomocné trysky (RCS – Reaction Control System) pomocí ctrl Num/ (nebo pomocí myši a přepínače "RCS Mode" v levé části panelu). DG bude opět ovladatelný.
 • Po dosažení výšky cca 100km se snažte navést DG na orbitální dráhu, tj. zvyšovat horizontálnírychlost a přitom nespadnout zpět (naopak – ještě vystoupat) Pravý displej přepněte do módu "Orbital" (pravýShift O) a nastavte refrenci na "Ship" (pShift P). Úhel nosu (tj. vektor tahu) držte tak, aby indikátor vektoru rychlosti byl nad 0° (pokud je výška menší než 200 km), resp. aby byl 0°, pokud je vaše výška okolo 200km. Během manévru uvidíte, jak elipsa orbitální trajektorie na pravém displeji narůstá.
 • Když horní bod orbity (apogeum) dosáhne 6.731M (položka "ApD" ve sloupci hodnot), což odpovídávýšce 360km, vypněte hlavní motor (Num *).
  Nyní použijte kompresi času (klávesy T a R) a doleťte do apogea (na trajektorii je označenoprázdným kroužkem) – bez komprese by to trvalo cca 45 minut. Položka "ApT" na pravém displeji říká, kolik sekund ještě k apogeu poletíte.
 • Abyste dosáhli kruhovou orbitu, musíte v apogeu "přidat" na rychlosti: Pomocí autopilota nastavtenos dopředu (klávesa "["). Jakmile je nos nastaven spusťte motory v pulsním režimu (klávesou Num+), držte dokud excentricita nebude přibližně nulová (položka "Ecc" na pravém displeji) nulová.
 • Nyní 2x klávesou H přepněte HUD do orbitálního módu (na displeji bude vlevo nahoře "ORBIT").
 • Jsme na orbitě a nyní musíme srovnat orbitální roviny DG a našeho cíle – stanice ISS.
  Přepněte levý displej do modu "Align Orbital Plane" (LShiftA)
 • Zvolte cíl ISS: LevýShift T, I, S, S, Ester. Položka "RInc" na levém displeji ukazuje odchylkuorbitálních rovin DG (tj. vaší) a ISS. Symbol "P" je pozice DG  vzhledem k průnikům orbitálních rovin (AN a DN). Položka "Tn" ukazuje za jak dlouho doletíte k následujícímu uzlu, položka "Tth" jak dlouho musí běžet motor, aby se roviny srovnaly.
 • Pokud se blížíte k uzlu AN nastavte nos na pozici "Antinormal" (autopilot klávesa "'" (apostrof -vedle Enteru)), pokud se blížíte k DN nastavte Normal (autopilot ";"(středník))
 • Když bude k uzlu zbývat cca 1 doby Tth, objeví se nápis "Engage engines …". Zapněte motory anechte je zapnuté až do okamžiku, kdy se objeví nápis "Kill thrust". Nyní by mělo být RInc = 0. Pokud to přeženete (RInc projde přes nulu a zase vzrůstá), můžete se kousek vrátit zpětným tahem (Num-). Pokud jste to nepřehnali a stále k nule něco chybí (více než 0,5°), počkejte na další uzel a zkuste to znovu (nezapomeňte obrátit nos AN: antinormal, DN: normal)
 • Roviny orbit jsme srovnali a nyní budeme ISS honit po obloze – jak známo z fyziky, kdyý chcete abyvás na orbitální dráze někdo dohonil, musíte přidat (dostanete se tím na vyšší, tj. pomalejší orbitu). A naopak
 • Pozn: Pokud je aktuální orbita příliš rozdílná od orbity ISS, srovnejte ji na kruhovou ve výšce6.371M (nos dopředu ("[") a v apogeu nebo perigeu přidávat nebo ubírat rychlost)
 • Levý displej přepneme do módu "Sync Orbit" (LShiftY) a zadáme cíl: LShift T, I, S, S, Enter.Zelená orbita je naše (DG), žlutá je cíl (ISS).
  Pomocí LShiftM nastavíme submod "Intersect 1" nebo "Intersect 2", pokud ani jeden průsečíkneexistuje, nastavte "Sh periapsis".
  Nastavte nos dopředu ("["),  a zrychlujte dokud se položka "DTmin"  na levém displeji nepřiblíží knule (nejprve zřejmě bude narůstat, po dosažení maxima začne klesat).
 • Na levém displeji ve sloupcích (Sh-ToR) a (Tg-ToR) vidíte dvě žluté hodnoty -říkají, za jak dlouhose potká DG s ISS a jejich pozice nás informuje o tom, v jakém oběhu to bude (např. 2. oběh DG a 3. oběh ISS)
 • Nyní se připravíme na setkání – naladíme přijímač na frekvenci expandéru ISS:
  Pravý displej přepněte do COM módu (RShiftC). Klávesami RShift< a RShift> vybereme NAV1, a pomocí Rshift-, RShift= a RShift[,RShift] nastavíme NAV1 na 131.30 kHz (ISS expandér) a obdobně NAV2 na 137.40 kHz (navigace doku 1 ISS). Nyní nastavíme pravý diplej do módu "DOCK" (RShiftD) a pokud není nastaven submód NAV1 nastavíme ho pomocí RShiftN. Ještě nastavíme HUD do módu "DOCK" (klávesou H) a submód NAV1 (CtrlR). A půjdeme na to.
 • Vypněte autopilota (Num5) a zrychlete čas. Sledujte vzájemnou pozici na levém displeji a v"posledním" kole včas zpomalte čas na reál (cca 30° před setkáním). Nastavte nos dozadu (klávesa "]"). Na HUDu je vektor vzájemné rychlosti a vzdálenost k ISS. Asi 50km od ISS začněte pomalu brzdit (Num+). Měli byste se k ISS přiblížit na cca 10km. Přidávejte a brzděte tak, aby vzájemná rychlost byla co nejmenší.
 • Vypněte autopilota (Num5), přepněte RCS do modu "ROT" (rotace) pomocí Num/. Pomocí RCS nastavtenos směrem k ISS (pokud není na HUDu, šipka ukazuje kde je). RCS se řídí pomocí Num1,2,4,6,8,2 a zastavuje pomocí Num5. Až nasměrujete nos k ISS, přepněte do RCS do modu "LIN" (Num/) a opět pomocí RCS nastavte vzájemnou rychlost tak, aby její vektor (na HUDu) ukazoval na ISS – zde navíc použijete Num9 a 6 pro pohyb vpřed/vzad. Potom se přibližte k ISS na cca 2km.
  Nastavte submod HUDu a DOCK displeje na NAV2 (CtrlR) a RShiftN. Na HUDu uvidíte virtuální koridor pro přiblížení k doku č. 1. Klávesou "K" otevřete  "nos" (kryt konektoru) a skrz koridor se přibližte k doku. Na pravém displeji pomocí rotace (Num1,3,8,2) umístěte "X" do středu – tím srovnáte osu DG s dokem. Pak rotujte podélně (Num4,5) dokud červený indikátor úhlu nezbělá. Nakonec (zatím to bylo jednoduché a teď to přijde) umístěte "+" (Num1,3,8,2) do středu -tím srovnáte svoji axiální pozici. Přibližujte se pomalu k doku a srovnávejte axiální pozici podle potřeby. Spojení nastane, když vzdálenost od doku je 0.5m, rychlost  menší než 0.5m/sec a "+" je v zeleném kroužku. Na DOCK displeji bude nápis "DOCKED".
 • Hotovo!

(poslal orbiter 2004-02-11, 12:44:00)


Komentáře

dot: raketoplánem to jde také tak? (?) Vloženo 04.06.2007, 12:55:50
odp: raketoplánem je to podstatně obtížnější
- DG je futuristický stroj - má přebytek výkonu, dá se sním doletět až na Mars bez dotankování.
- Atlantis je reálný stroj, sotva se dohrabe na oběžnou dráhu. Tam musíš letět nejdřív nahoru (90 stupňů) a během prvních dvou minut postupně klopit na cca 30 st. Pak klopit tak, aby vertikální rychlost klesala pomalu z cca 500 m/s na 0 s rostoucí výškou (na nulu ve výšce cca 150 - 200 km). Pozor, vzhledem k posunutému těžišti (externí nádrž hodně váží) musíš stoupat v letu "na zádech" - podívej se na opravdový start, hned po startu to otočej "na záda".
 
dot: (Rosťa Telinger) Vloženo 01.06.2007, 08:16:32
Ahoj, mám doma Orbiter bohužel jen demo je tam Atlantis,DG,Dragon FLy a Shuttle-A nic jiného mám orovský problém nevím jak se udržet na orbitě vždycky spadnu do atm. je to v angličtině tak nevím nevím.Nevíte kde se dá sehnat plná verze a kolik stojí??? moc mě to trápí díky moc!!!!!!


odp: (-orbiter-) Vloženo 01.06.2007, 12:53:52
rychlo návod:
abys nespadl, musíš získat 1. kosmickou rychlost (cca 7,8 km/sec)
- leť s DG stále mírně nahoru (cca 5 stupňů) na plný plyn, dokud nedosáhneš 1. kosmickou
- na jednom MFD si nastav ORBIT mód, abys viděl, kdy je tvoje orbita "hotová"

dot: (Tex) Vloženo 26.12.2005, 17:37:46
Super - je tu někde přrhled ovládání - tedy všechny klávesy? Dále pak přehled módů řízení? 
odp: (-orbiter-) Vloženo 27.12.2005, 17:53:39
klávesy budou už brzy (chystám překlad z orbiter.pdf)
jinak jsou
a) v každém návodu na tomto webu (klávesy potřebné pro popsané akce)
b) v orbiter.pdf (součástí distribuce)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

-------- Pouze komentáře, náměty, dotazy ----------

(Nesmysly, invektivy, reklamy atp. budu mazat)